Digitaliseren van kennis

Via de site en attentiemails van Verantwoorde Veehouderij wordt informatie over ZuivelNL-projecten gedeeld.

Belang voor de melkveehouderij

Kennis heeft pas waarde wanneer het toegepast wordt in de praktijk door beleidsmakers, leveranciers, erfbetreders maar ook zeker de melkveehouder. ZuivelNL stelt als randvoorwaarde voor (mede)financiering van onderzoek, dat de resultaten van projecten digitaal beschikbaar komen. Sinds 1 januari 2015 financiert ZuivelNL het project 'Digitaliseren ZuivelNL kennis'.

Om de kennisverspreiding uit door ZuivelNL (mede)gefinancierde projecten naar de veehouders en de periferie te bevorderen is aan Wageningen Livestock Research gevraagd om deze doorstroming collectief te stimuleren. Dit gebeurt in het project 'Digitaliseren van ZuivelNL kennis', o.a. door nieuwsberichten over de opstart, de voortgang, actualiteiten, bijzonderheden, en de resultaten van het onderzoek.
De projectperiode is verlengd tot en met 2023.

Wat levert het project op?

Verantwoorde Veehouderij is een platform voor innovatieve kennis voor een duurzame veehouderij. Op de website Verantwoorde Veehouderij wordt per project een ‘projectpagina’ gemaakt met een toelichting van het project. De kennis uit de projecten wordt toegevoegd en als nieuwsbericht onder de aandacht gebracht via de Attentiemail Rundveehouderij.
Op de subpagina ‘ZuivelNL-projecten’ staat onder andere algemene informatie over ZuivelNL, een overzicht van ZuivelNL-projecten en -nieuwsberichten.

Verantwoorde Veehouderij

Projecttitel

Digitaliseren van kennis

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder

Wageningen Livestock Research

Looptijd

2021 - 2023

Bijdrage ZuivelNL

€ 33.750 in 2023 (ex. btw)