Diergezondheid & Dierenwelzijn

Aanvullend onderzoek naar duur blauwtong serotype 3 (BTV-3) infectie bij runderen

Middels onderzoeksvragen inzicht krijgen in de duur van de besmetting met BTV-3 bij runderen.

Aanleiding

Op 19 september heeft de boerderij van de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, De Tolakker, melding gedaan van een BTV-3 verdenking bij schapen die ook is bevestigd met een positieve PCR. De Tolakker is een gemengd bedrijf met o.a. een koppel schapen en melkveekoppel. Ten tijde van de BTV-3 melding zijn naast monsters van de klinisch zieke schapen ook 50 bloedmonsters van klinische gezonde schapen genomen en 50 bloedmonsters van de (toen nog klinisch gezonde) runderen (week 0). Deze monsters zijn getest door WBVR met een RT-PCR waarbij slechts 1 schaap positief werd bevonden en 23 van de 50 runderen. Door de tijd heen zijn 15 van de positief geteste runderen periodiek bemonsterd en is gebleken dat in december 2023 bij een deel van de runderen nog steeds het virus werd aangetoond, wat duidt op langdurige aanwezigheid van het virus.

Doel

Middels onderstaande onderzoeksvragen inzicht krijgen in de duur van de besmetting met BTV-3 bij runderen.

  • Wat is de kans op (mate van) overwintering van het virus in besmette dieren?
  • Wanneer zijn besmette runderen niet meet PCR positief en kunnen naar verwachting negatief testen voor export? Dit is ook van belang voor het risico dat koppelvaccinaties vormen wanneer dieren nog PCR positief zijn. Diverse veehouders stellen nu hun IBR vaccinaties uit wegens risico van virus versleep via de naald.
  • Kunnen PCR resultaten van in 2023 besmette dieren het ontdekken van nieuwe uitbraken in 2024 verstoren? Oftewel: als in maart 2024 PCR positieve dieren gevonden worden, zijn dat dan nieuwe infecties of kunnen dat nog oude infecties zijn?
  • Hoe lang kan overdracht van het virus van koe naar kalf nog plaatsvinden, hoe lang kunnen we besmette en aangedane kalveren verwachten?

Wat levert het project op

Een beknopte rapportage met resultaten om inzicht te krijgen in de duur van de besmetting met BTV-3 bij runderen.

Projecttitel

Aanvullend onderzoek naar duur BTV-3 infectie bij runderen

Opdrachtgever(s)

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Overige betrokkenen

-

Status

Lopend

Looptijd

februari - juli 2024

Budget

€ 35.000 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 35.000 (ex. btw)