Leden & partners

Het lidmaatschap staat open voor organisaties van melkveehouders of zuivelindustrie die algemene belangenbehartiging van de sector als doel hebben en die voldoende representatief zijn.

ZuivelNL heeft de volgende leden:

Melkveehouderij LTO Nederland (LTO)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Zuivelindustrie Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Het partnerschap staat open voor organisaties die in belangrijke mate actief zijn in of voor de Nederlandse zuivel en die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de doelstellingen van ZuivelNL.

ZuivelNL heeft de volgende partners:

Export fokvee VEEPRO Holland
Kindervoeding Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD)
Zuivelhandel Gemzu
Boerderijzuivelbereiders Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BZB)
Melkgeitenhouderij Platform Melkgeitenhouderij

ZuivelNL: Doelstelling  –  Bestuur & organisatie  –  Agenda