Zuivel in cijfers: brochure en folder

Zuivel in cijfersZuivel in cijfers als pdf
De publicatie Zuivel in cijfers van ZuivelNL geeft op hoofdlijnen een overzicht van de cijfermatige ontwikkelingen op de nationale en internationale zuivelmarkt. Zuivel in cijfers 2017 is gepubliceerd als pdf.

Tabellen in excel
Tabellen met gedetailleerde statistisch zuivelinformatie over 2017 zijn hier te raadplegen. 

Zuivel in cijfers op papier
Deze publicatie is ook als papieren brochure beschikbaar en kosteloos op te vragen via: dekoning@zuivelnl.org

Docenten uit het middelbaar onderwijs, mbo of hbo die met hun leerlingen met de zuivelmarkt aan de slag willen kunnen deze boekjes gratis aanvragen door een e-mail te sturen naar dekoning@zuivelnl.org, onder vermelding van het gewenste aantal.

Dutch Dairy in Figures
De publicatie Zuivel in cijfers 2017 is als Engelstalige versie beschikbaar en kosteloos als papieren publicatie op te vragen via: dekoning@zuivelnl.org.

Historie
Zuivel in cijfers 2016
Zuivel in cijfers 2015
Zuivel in cijfers 2014

Contact
Indien u behoefte heeft aan aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met markt@zuivelnl.org.

Folder Zuivel in cijfers, januari 2019

In januari 2019 is de vernieuwde folder ‘Zuivel in Cijfers’ verschenen, met in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de Nederlandse zuivelsector. De folder is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is.

De folders zijn gratis op papier beschikbaar. U kunt ze opvragen via e-mail: dekoning@zuivelnl.org