Algemeen

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is cruciaal voor de zuivelsector, waarbij aansluitend borging van kwaliteit en voedselveiligheidsrisico’s door de gehele keten van groot belang is.

De themagroep voedselveiligheid zal zich onder andere bezig houden met onderzoek, monitoring en risico-analyse.

Contact
Ruben de Vries
 
070 – 2191756
 
devries@zuivelnl.org