Projecten

Onderzoek & innovatie

Via ZuivelNL dragen melkveehouders bij aan collectief onderzoek & innovatie.

Klik hier voor een overzicht van alle in 2019 en volgende jaren door ZuivelNL (mede) gefinancierde projecten.

EuroDairyProject EuroDairy: www.eurodairy.eu
Stimuleren en sneller verspreiden en toepassen van praktische innovaties in de Europese zuivelsector met als doel de melkveehouderij internationaal concurrerender te maken. Onlangs is hiertoe EuroDairy opgericht, een Europees netwerk uit veertien landen: van Ierland tot Polen en van Nederland tot Italië.

ZLTO, WUR en ZuivelNL trekken de kar in Nederland. Hierbij is gebruik gemaakt van een bijdrage uit het zogeheten Horizon 2020-programma van de Europese Unie. EuroDairy is een Europees netwerk van 15 landen en 20 partners. Bij de duurzaamheidsdoelstelling gaat om zowel economie en milieu, als de sociale invalshoek.

De Europese zuivelsector staat voor grote uitdagingen: melkveehouders dienen efficiënt met mineralen om te gaan met oog voor dierwelzijn en biodiversiteit. In zogenoemde ‘operational groups’ zullen de ondernemers specifieke vraagstukken aansnijden en oplossingen met elkaar delen in het Europese netwerk van melkveehouders en onderzoekers. Vernieuwingen zullen zo sneller en breder in Europa een vervolg krijgen. Daarnaast gaan binnen Euro Dairy 120 innovatieve melkveebedrijven hun ‘best practices’ delen. Ook op deze manier moet nieuwe kennis sneller verspreid worden.

Contact
Willem Koops
 
070-2191623 06-46968836
 
koops@zuivelnl.org

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014.

Algemeen  –  Resultaat onderzoek  –  Courage