Nederlands Nationaal Comité

NNC-IDF

Het Nederlands Nationaal Comité van de International Dairy Federation (NNC-IDF) vormt de lokale netwerkorganisatie van IDF en is het scharnierpunt tussen IDF wereldwijd en de nationale zuivelsector in Nederland. In het Nederlands Nationaal Comité participeren de belangrijkste stakeholders van de Nederlandse zuivelsector, die elk op deelgebieden van het brede IDF-werkterrein actief zijn. Het NNC-IDF is sinds 2017 ingericht als een themagroep van ZuivelNL.

Doelstelling
NNC-IDF heeft tot doel om binnen IDF Nederland te vertegenwoordigen en de belangen van de Nederlandse zuivelsector te behartigen. Het Nederlands Nationaal Comité wordt in IDF formeel vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van de themagroep.

Daarnaast fungeert NNC-IDF als sectoraal platform en als Nederlands coördinatiepunt voor alle IDF gerelateerde zaken en is zij voor het centrale IDF-secretariaat in Brussel het formele aanspreekpunt van de Nederlandse vertegenwoordiging binnen IDF. Ook heeft de themagroep tot doel een centrale netwerkfunctie te vervullen voor allen die vanuit de Nederlandse context bij IDF betrokken zijn en om deze betrokkenheid bij IDF werk te stimuleren en te ondersteunen. NNC-IDF coördineert daartoe een netwerk van ruim 40 Nederlandse experts die actief zijn op de verschillende werkterreinen binnen de IDF-scope.

Activiteiten
De doelstellingen van de themagroep krijgen onder meer vorm door:

  • De behandeling van onderwerpen, die binnen de IDF aan de orde komen of naar de mening van de themagroep aan de orde moeten worden gesteld;
  • De afvaardiging van deskundigen naar IDF-bijeenkomsten, in lijn met de bepalingen van de statuten van IDF;
  • De afvaardiging van de voorzitter en/of secretaris naar de bestuurlijke vergaderingen van IDF;
  • Het coördineren van Nederlandse input aan IDF, in de vorm van reacties op questionnaires, surveys of kwesties die om een standpunt vragen.

Daarnaast initieert NNC-IDF op basis van haar werkprogramma eigen activiteiten. Deze activiteiten liggen inhoudelijk in lijn met de vier strategische aandachtsgebieden van IDF:

  • Duurzaamheid;
  • Voedselveiligheid en kwaliteit;
  • Voeding;
  • Standaarden.

Deze aandachtsgebieden hebben ook hun uitwerking in de werkzaamheden van de diverse, inhoudelijke IDF-commissies (Standing Committees – SC’s, Action Teams en Task Forces), waarin vanuit het Nederlandse deskundigen netwerk wordt deelgenomen.

Samenstelling
In de themagroep NNC-IDF nemen deel LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), GD, Wageningen Universiteit & Research (Zuivelkunde en de Dairy Campus), de organisatie voor kwaliteitsborging en -analyse Qlip en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Contact

Secretariaat Nederlands Nationaal Comité (NNC-IDF)
ZuivelNL
Benoordenhoutseweg 46
Postbus 93453
2509AL Den Haag

Jurgen Jansen, nationaal secretaris
06 46806825

Stuur Jurgen een e-mail

Themagroep NNC-IDF

Inlog themagroep NNC-IDF