Bemesting & Opbrengstverbetering

Verkenning verbeteren opname weidegras

Een verkenning of de opname van weidegras, met bijbehorende gehalten, in de KringloopWijzer beter gemodelleerd kan worden.

Hierbij wordt gekeken naar mogelijk andere rekenformules en of nader onderzoek nodig is m.b.t. grasopname.

Verkenning verbeteren opname weidegras

Projecttitel

Verkenning verbeteren opname weidegras

Opdrachtgevers

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool, PPP Agro Advies

Status

Afgerond

Looptijd

1 juni 2019 t/m april 2020

Bijdrage ZuivelNL

€ 39.990 totaal