Diergezondheid & dierenwelzijn

Veerkracht van melkveebedrijven, fase 2

In dit project wordt gezocht naar mogelijkheden om via beschikbare data/sensoren e.d. een model te ontwikkelen, waarmee de veerkracht van melkveebedrijven op het gebied van diergezondheid, welzijn en melkkwaliteit bepaald en gemonitord kan worden. In fase 2 wordt het model verder getoetst en ontwikkeld op basis van data van melkveebedrijven in de praktijk.

Vroegtijdig signaleren

Als we op een slimme manier, met behulp van sensoren de veerkracht van melkkoeien in kaart kunnen brengen, kan er in een vroeg stadium bijgestuurd worden en kan worden voorkomen dat koeien ziek worden.

Doel is om een methode te ontwikkelen waarmee, met behulp van sensordata, in een vroegtijdig stadium koeien worden geïdentificeerd welke een verhoogd risico lopen om ziekte te ontwikkelen. In combinatie met informatie over bedrijfsgebonden risicofactoren voor gezondheid en welzijn, afkomstig vanuit KoeKompas, kunnen vervolgens effectieve preventieve maatregelen genomen worden.

Preventieve maatregelen

Een smart farming tool wordt ontwikkeld waarmee kwetsbare koeien (dieren met een verminderde veerkracht) tijdens de transitieperiode kunnen worden geïdentificeerd. Vervolgens kunnen op basis van KoeKompas effectieve preventieve maatregelen worden genomen op het melkveebedrijf, op het niveau van zowel de individuele koe als de koppel.
Door ‘risico dieren’ vroegtijdig te onderkennen, neemt het gebruik van antibiotica af, omdat preventief ingegrepen kan worden via management. Dit draagt bij aan een verhoging van welzijn, gezondheid, productie en levensduur van melkkoeien.

Veerkracht van melkveebedrijven, fase 2

Projecttitel

Veerkracht van melkveebedrijven, fase 2

Opdrachtgevers

ZuivelNL, Innovatiefonds

Uivoerder

Wageningen University & Research

Status

Afgerond

Looptijd

najaar 2016 – februari 2020

Overige betrokkenen

VKON, NEDAP, Crumelhaeve, Cowsultancy, De Boerenveearts, Dairy Campus.
(inbreng mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via EFRO Oost-Nederland.)

Budget

€ 300.000 totaal

Bijdrage ZuivelNL

€ 100.000 totaal