Samenwerking veehouderij-akkerbouw

Dit project geeft melkveehouders inzicht in de verwachte effecten van nieuwe regelgeving. Daarbij wordt gekeken naar de potentie van samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij om bij te dragen aan een duurzame melkveehouderij.

Meer informatie volgt.

Projecttitel

Samenwerking veehouderij-akkerbouw

Opdrachtgevers

ZuivelNL

Uitvoerders

CLM Onderzoek en Advies

Status

Start januari 2023

Looptijd

januari 2023 - december 2023

Budget

€ 38.103 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 38.103 (incl. btw)

Quote

Met dit project leveren we een bijdrage aan een duurzame melkveehouderij. Zuinig met het milieu en goed voor het inkomen. Dat is een hele uitdaging. Dat dit nog lukt ook, geeft een goed gevoel en maakt me zelfs wat trots.

Michel de Haan
Projectleider Koeien & Kansen (WUR)