Bemesting & Opbrengstverbetering

N-sensing bodem en gewas

Verkennen en ontwikkelen van sensorsystemen

Sensoren die inzicht geven in het N-gehalte van de bodem en gras zijn zeer gewenst om meer grip te kunnen krijgen op de grasgroei, het eiwitgehalte en het oogstmoment van gras

Het project N-sensing bodem en gewas maakt deel uit van het PPS-project ‘Data Intensive Smart Agrifood Chains’ (DISAC). Hierbij zijn acht bedrijven en consortia betrokken uit de agrifood sector en HTSM sector, waaronder ZuivelNL en drie kennisinstellingen (Wageningen Research, TNO en NLR). Het deelproject N-sensing bodem en gewas voorziet in het ontwikkelen en testen van sensoren die een schatting geven van stikstof in de bodem en het gewas. Het is gericht op het verkennen en ontwikkelen van near by en remote sensing sensorsystemen om het stikstofgehalte in de bodem en het gewas real time te kunnen meten en op modellen die het stikstofgehalte in de bodem en het gewas voorspellen.

N-sensing grasland

Projecttitel

N-sensor bodem en gewas

Opdrachtgevers

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, ZuivelNL, (Z)LTO, bedrijfsleven

Uitvoerder(s)

Wageningen University & Research en derden

Overige betrokkenen

NEO, Avantes, TNO, NLR

Status

Looptijd

2017 – 2020

Budget

€ 1.600.000 totaal, ex btw

Bijdrage ZuivelNL

€ 240.000 totaal, ex btw