Lange termijn prognoses veehouderij

In een jaarlijks overleg, waarbij zowel overheid als bedrijfsleven (accountants- en adviesbureaus, banken) vertegenwoordigd zijn, worden gemeenschappelijk financiële normen afgesproken, zoals verwachte melkprijs en prijzen van productiemiddelen (voer, kunstmest etc).

Wageningen University & Research organiseert dit overleg en publiceert jaarlijks het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij met voor alle veehouderijsectoren prijsinformatie.

Actuele statistische prijsinformatie

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) bevat actuele statistische prijsinformatie van veeteeltbedrijven. Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen beschreven. Ook zijn de biggenprijzen raadpleegbaar.

KWIN-Veehouderij bevat informatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen. Het is een waardevolle bron van informatie voor agrarisch adviseurs bij banken, accountants, makelaars, taxateurs, veehouders en studenten en docenten. Daarnaast is het biggenprijzenschema (BPS) beschikbaar en zijn extra modules af te nemen voor saldoberekeningen en kostprijzen per sector.

Boek bestellen of digitaal abonnement

KWIN-Veehouderij 2020-2021 is te bestellen via de website van KWIN. U kunt kiezen voor een gedrukte versie (eenmalig), of een digitale versie (abonnement) die via een internetverbinding bereikbaar is. U kunt zich ook abonneren op de rekentool KWIN 2.0.

Website KWIN

Projecttitel

Lange termijn prognoses veehouderij

Opdrachtgevers

ZuivelNL, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

Uivoerder

Wageningen University & Research

Looptijd

2020

Bijdrage ZuivelNL

2020: € 8.420