LTO Internationale melkprijsvergelijking

Vergelijking van de door grote Europese zuivelondernemingen aan veehouders uitbetaalde melkprijzen.

Maandelijks wordt een internationale melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO Nederland. Nederlandse melkveehouders vinden het belangrijk om inzicht te hebben in het verloop van de melkprijs en hoe de melkprijs zich verhoudt tot de prijs van ondernemingen in ons omringende landen. Na afloop van ieder kalenderjaar wordt een rapport gepubliceerd met de melkprijzen van het desbetreffende jaar.

Melkprijzen

Projecttitel

LTO Internationale melkprijsvergelijking

Opdrachtgever

LTO Nederland

Uitvoerder

ZuivelNL

Overige betrokken organisatie

European Dairy Farmers

Looptijd

1 juli 2017 t/m 30 juni 2020

Bijdrage ZuivelNL

2019/2020: € 26.000