Milieu & Klimaat

Grasland maakt het verschil, over het belang van graslandbouw in stikstofdiscussies en verder

Doel van dit project is om de bewustwording te vergroten bij beleidsvoerders en consumenten over het nut van grasland.

Dit wordt gedaan in de vorm van een praktisch overzicht van bestaande kennis (infographics, scoringstabellen, afwegingsoverzichten) met de onderbouwde argumenten voor het belang van graslandbehoud.

Meer informatie volgt.

Projecttitel

Grasland maakt het verschil, over het belang van graslandbouw in stikstofdiscussies en verder

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Louis Bolk Instituut (LBI)

Status

Lopend

Looptijd

november 2022 - februari 2023

Budget

€ 29.040 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 29.040 (incl. btw) boekjaar 2022