Milieu & Klimaat

Emissiearmer bemesten op veen en zware klei

Als mogelijk alternatief voor de sleepvoetenmachine wordt in dit project de werking (ammoniakreductie) onderzocht van een sleepvoetenmachine waarmee een combinatie van water én krijtsuspensie over de meststrook wordt gesproeid door de opbouw van een zogenaamde Triple Spray van Slootsmid.

Toevoegen van een krijtsuspensie

Met water alleen gaf deze machine net niet voldoende ammoniakreductie (getoetst in het kader van SBIR regeling voor alternatieve mestaanwending). Volgens een NMI laboratoriumproef biedt het toevoegen van een krijtsuspensie perspectief. Bovendien zou door de kleur van de mest de toevoeging ook te controleren en dus te borgen zijn.

Proeven

Het onderzoek start met een laboratoriumproef om de optimale dosering krijtsuspensie vast te stellen en vervolgens worden in 2019 op klei en veen veldmetingen gedaan met een bemester met het Triple Spray systeem en een zodenbemester om vast te stellen of de ammoniakemissie met de Triple Spray machine gelijk of lager is dan die van de zodenbemester.

Emissiearmer bemesten op veen en zware klei

Projecttitel

Emissiearmer bemesten op veen en zware klei

Opdrachtgever

ZuivelNL, provincies

Uitvoerder

Nutriënten Management Instituut (NMI)

Overige betrokkenen

Slootsmid, Kreco

Status

Lopend

Looptijd

1 januari 2019 – 31 oktober 2020

Budget

€ 62.900 in totaal

Bijdrage ZuivelNL

€ 38.055 (incl btw) in totaal