Courage

Courage is de innovatieorganisatie van de melkveesector. Courage bedenkt, ontwerpt en realiseert grensverleggende concepten die de Nederlandse melkveehouderij nóg sterker maken.

logo.name

Grensverleggende concepten

Courage is de innovatieorganisatie van de melkveesector. Courage bedenkt, ontwerpt en realiseert grensverleggende concepten die de Nederlandse melkveehouderij nóg sterker maken. Toekomstige uitdagingen en kansen zien en tot waarde brengen dat is de kracht. Hierbij treedt Courage vooral op als inspirator, initiator, makelaar en regisseur. Daarbij is Courage een echte netwerkorganisatie. Partijen van binnen en buiten de sector komen bij elkaar. Nieuwe coalities die innovaties bedenken, maar ook in de praktijk toepassen.

Courage is in 2004 opgericht door LTO Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO en wordt mede gefinancierd door ZuivelNL. Courage is een vrijplaats voor lange termijn vernieuwingen. Omdat Courage beschikt over een projectbudget kan zij, los van korte termijn commerciële of politieke belangen, zelfstandig projecten starten.

Innovatie vergt creativiteit, visie en moed. Vandaar de naam Courage.

Visie en ambitie

Een gezonde, Nederlandse melkveehouderij met een grote maatschappelijke toegevoegde waarde. Dat is waar Courage zich op richt. Sterk in de markt en midden in de samenleving. Melkveehouderij heeft zoveel meer te bieden dan melk alleen. Courage is daarbij steeds op zoek naar nieuwe verbindingen met nieuwe ondernemende partijen, binnen en buiten de keten. Partijen waarmee we echt een verschil kunnen maken. Partijen die niet alleen bedenken, maar ook doen.

Vernieuwend, verbindend én ondernemend: dat is Courage.

Website Courage

Projecttitel

Courage

Opdrachtgevers

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Nederland, Nederlandse Zuivelorganisatie NZO

Uitvoerder

Courage

Looptijd

2016 – 2020

Bijdrage ZuivelNL

Werkplan 2020: € 130.000