Milieu & Klimaat

Reductie ammoniakemissie

Reductie ammoniakemissie door gebruik water en verbeterde vloerreinigingIng.

In dit project wordt (A) onderzocht wat het effect is op de ammoniakemissie van schuiven en spoelen op een roostervloer en de kelder halfvol met water. Daarnaast wordt een nieuwe reinigingsmethode getest (B), waarbij gedacht wordt aan het gebruik van lucht, het opscheppen van mest en/of inzetten van borstels.

Reductie ammoniakemissie

Projecttitel

Reductie ammoniakemissie door gebruik water en verbeterde vloerreiniging

Opdrachtgevers

ZuivelNL, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Noord fondsen, Innovatiefonds Dairy Campus

Uitvoerders

Wageningen University & Research

Overige betrokkenen

Projecten LTO Noord, Dairy Campus

Status

Afgerond

Bijdrage ZuivelNL

2020: € 0