Onderzoeksideeën melkveehouderij

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek vroeg ZuivelNL in maart 2022 alle melkveehouders om via een vragenlijst ideeën voor onderzoek aan te dragen. In totaal werden 67 vragenlijsten ingevuld door 55 melkveehouders en 12 niet-melkveehouders. Ook hebben 39 melkveehouders aangegeven te willen deelnemen aan een digipanel. Op basis van alle ingestuurde opmerkingen en suggesties voor onderzoek (totaal 370) ontving ZuivelNL 60 projectideeën van (kennis)instellingen en adviesorganisaties. In totaal 25 digipanelleden hebben deze ideeën de afgelopen periode geprioriteerd.

Uitwerking projectvoorstellen t/m 1 november 2022

Op basis van de prioritering door het digipanel van melkveehouders heeft de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie besloten om van 13 projectideeën een verdere uitwerking te vragen bij (kennis)instellingen. De hiervoor aan ZuivelNL gevraagde bijdrage bedraagt in totaal € 1,3 miljoen. De uitgewerkte projectvoorstellen moeten uiterlijk 1 november 2022 bij ons worden ingediend door de (kennis)instellingen.

Vervolg na 1 november 2022

De themagroep Onderzoek & Innovatie en het bestuur van ZuivelNL besluiten in november/december welke projectvoorstellen, na eventuele aanpassingen, uitgevoerd gaan worden. De projecten kunnen vervolgens starten in 2023.

Procedure en besluitvorming

2022


25 juli t/m 11 augustus

Prioritering onderzoek suggesties door digipanel melkveehouders.

Eind september

Op basis van prioritering door digipanel (ja, tenzij) besluit themagroep over uit te werken projectideeën. Vervolgens uitvraag naar (kennis)instellingen.

1 november

Deadline indienen projectvoorstellen door (kennis)instellingen.

November/december

Beoordeling door themagroep, mogelijke aanpassingen projectvoorstellen.

Besluitvorming door themagroep en bestuur ZuivelNL.

2023

Januari


Start projecten

Contact

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Willem Koops (Programmamanager Onderzoek & Innovatie).

Mail Willem Koops