Werken in de zuivelindustrie

Opleiden

In de zuivelindustrie worden op termijn tekorten in het personeelsbestand verwacht, vooral in de technisch georiënteerde beroepen. De zuivelsector is bovendien niet de enige sector in Nederland die technisch geschoolden nodig heeft. Dit speelt industrie-breed, zowel binnen als buiten de food.

Shake it till you make it

Om tegen deze achtergrond jongeren in een vroegtijdig stadium te interesseren voor de wereld van zuivel heeft ZuivelNL samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen MBO Life Sciences en Zone College een campagne ontwikkeld die de belevingswereld van jongeren als vertrekpunt heeft.

Onder de titel ‘Shake it till you make it’ zijn een website en flyer gelanceerd, is samen met vakkrachten uit de industrie en een melkveehouder een promotiefilm gemaakt en is het concept getest op de open dagen voor de MBO-opleiding Voeding & Technologie.

Shake it till you make it

Hoe maak jij jouw milkshake?

Lees wat je allemaal kunt worden in de zuivelindustrie.

Ga naar de speciale website Bekijk de folder (PDF)

Binnen het concept verzinnen jongeren tijdens de open dag een te gekke milkshake bestaande uit ongebruikelijke ingrediënten, die ze vervolgens zelf kunnen maken wanneer ze de stand bezoeken. Hierdoor beleven ze de wereld van zuivel en kunnen ze zich ook verdiepen in de opleidings- en carrièremogelijkheden.

Het concept van de campagne ‘Shake it till you make it’ werd eind 2019 gepresenteerd tijdens het ‘Later als ik groot ben’ – Live evenement met Jochem van Gelder. Kinderen tussen 9 - 12 jaar konden zien wat ze, later als ze groot zijn, kunnen worden binnen de zuivel. Dit evenement is een vervolg op de tv-serie waar ook de zuivelindustrie in beeld kwam via een door ZuivelNL medegefinancierde aflevering.

Bekijk de 'Shake it till you make it' - Challenge

Bekijk aflevering 'Later als ik groot ben' met Maylin die zuivelproducten wil gaan bedenken

Behoefte aan goed geschoold en vakkundig personeel

ZuivelNL vindt het belangrijk om te investeren in het bekend maken van de zuivelindustrie als een gevarieerde, innovatieve en internationale bedrijfstak, waar behoefte is aan goed geschoold en vakkundig personeel.

In samenwerking met de partners in de zuivelindustrie en het scholingsveld is een brochure ontwikkeld die HR-functionarissen en opleiders kunnen gebruiken om leerlingen, studenten en andere geïnteresseerden beter te kunnen informeren over werken in de zuivelindustrie, bijvoorbeeld tijdens open dagen of andere voorlichtingsmomenten.

Met deze brochure wil ZuivelNL bijdragen aan de werving van jongeren voor opleidingen in de proces- en levensmiddelenindustrie die kunnen leiden naar een baan in de zuivelindustrie.

Brochure Zuivel Werkt! voor jou

De brochure biedt een beknopte beschrijving van de zuivelsector, een presentatie van de belangrijkste zuivelondernemingen in Nederland, een overzicht van welke beroepen zoal mogelijk zijn, welke opleidingen daarbij horen en tenslotte een lijst van fabriekslocaties waar scholen contact mee kunnen leggen voor een excursie of bedrijfsbezoek.

Download de brochure

Meer weten?

Meer weten? Kijk op ZuivelWerkt.nl voor informatie over de beschikbare materialen (o.a. gratis folders) van het concept 'Shake it till you make it' en papieren exemplaren van de brochure Zuivel Werkt. Neem voor meer informatie contact op met Lisette van der Kallen.

Bezoek de website ZuivelWerkt Stuur Lisette een e-mail