Opleiden melkveehouders

Opleiden

De melkveehouderijsector heeft een belangrijke positie in Nederland. Zij is een moderne sector die aan de basis staat van de Nederlandse zuivelketen, een economisch sterke bedrijfstak die ertoe doet. De producten, diensten én kennis van de melkveehouderijsector leveren ook een substantiële bijdrage aan de export.

De Nederlandse melkveehouder opereert in een dynamische context. Met constante vernieuwing door technische innovaties en ontwikkelingen in duurzaamheid, regelgeving en maatschappelijke wensen is het voor ondernemers én werknemers dan ook van groot belang om op de hoogte te zijn en te blijven. Beschikbaarheid van en toegang tot goed onderwijs is daarin erg belangrijk.

De website Opleiden Melkveehouderij biedt in één overzicht het totale opleidingsaanbod in de melkveehouderij. Zo is er een ruime keuze uit opleidingen op mbo-, hbo- of wo-niveau en zijn er mogelijkheden voor bijscholing via (online) cursussen en e-learning modules. Ook is gemakkelijk voor een ondernemer om een relevante avondcursus of studiegroep in zijn of haar buurt te vinden.

Op de website is ook een thematische verdieping te vinden op de volgende onderwerpen: Biodiversiteit, Bodem en water, Dierwelzijn, Eiwit van eigen land, Klimaat, Veilig werken en Weidegang. Tevens wordt het onderwerp ‘Werken in de melkveehouderij’ toegelicht met de daarbij behorende functies.

Bezoek de website Opleiden Melkveehouderij

Betrokken partijen

De website ‘Opleiden Melkveehouderij is een spin-off van het project ‘Kennismakelaar Opleiden melkveehouderij’, een initiatief van ZuivelNL in samenwerking met LTO Nederland dat is gestart in 2017. De functie van kennismakelaar wordt ingevuld door Elsbeth Timmerman van Projecten LTO Noord. Elsbeth richt zich op het verbeteren van inzicht in de scholingsbehoefte en het totale opleidingsaanbod voor de melkveehouderij. Daartoe gaat zij in gesprek met melkveehouders en werknemers. Ook praat zij met scholingspartijen en partners om het aanbod van cursussen en regulier onderwijs beter in beeld te krijgen. Op deze manier wordt duidelijk of en in hoeverre vraag en aanbod van kennis bij elkaar komen, waar leemtes zitten, en wat nodig is om hierin stappen vooruit te zetten.

Dit project loopt momenteel nog door tot eind 2020. Tijdens het project is onder meer gerapporteerd over de voortgang via de publicatie van factsheets:

  • Factsheet 1 - Samenvatting van het eerste voortgangsverslag (31 oktober 2017);
  • Factsheet 2 - Samenvatting van het tweede voortgangsverslag (28 februari 2018)
  • Factsheet 3 - Samenvatting van de beoogde project activiteiten in de periode mei 2018–april 2020 (oktober 2018)
  • Factsheet 4 - Opleiden Melkveehouderij: overzicht stand van zaken (mei 2020)

Contact

Wilt u in contact komen met Elsbeth? U kunt haar bereiken via:

06-241 77 049

Stuur Elsbeth een e-mail