Medewerkers zuivelindustrie

Opleiden

Zuivelacademie.nl is de online kennis- en leeromgeving voor medewerkers in de zuivelindustrie in Nederland en daartoe opleidende scholen en opleiders. Zuivelacademie is erop gericht het opleiden voor en leren in de zuivelindustrie te ondersteunen met alle benodigde vakkennis. Het is dé plek waar door zuivelbedrijfsleven en opleiders de relevante zuivelkennis digitaal wordt samengebracht.

Leermodules

Redactiecommissies met experts uit zowel het onderwijs als uit de praktijk van het zuivelbedrijfsleven zorgen voor een hoogwaardige en actuele inhoud. Alle toonaangevende partijen in en rond het Nederlandse zuivelcomplex doen mee. Zuivelacademie biedt leermodules op mbo 2,3-4 niveau met de volgende hoofdstukken: melkontvangst en algemene zuivelkennis, consumptiemelkproducten, kaas, boter, melkpoeder, condens en eenheidsbewerkingen.

Een bedrijfsopleider kan direct zelf met Zuivelacademie aan de slag of in samenwerking met een opleider een traject (laten) ontwikkelen. Scholen kunnen uit Zuivelacademie putten voor de theoretische vorming van hun leerlingen en kunnen daarnaast het systeem ook gericht laten gebruiken ter voorbereiding op een stage binnen de zuivelindustrie.

Alle in Nederland aan ZuivelNL gerelateerde melk- en zuivel verwerkende bedrijven kunnen kosteloos gebruik maken van Zuivelacademie met al zijn basisfunctionaliteiten. Zuivelacademie staat verder tegen betaling open voor gebruik door derden. Kijk voor meer informatie over Zuivelacademie op de website en in de folder.

Modules boerderijzuivelbereiders

In samenwerking met de Bond van Boerderij Zuivelbereiders (BBZ), partnerorganisatie van ZuivelNL, zijn in aanvulling op de op de zuivelindustrie gerichte inhoud van Zuivelacademie ook een drietal modules ontwikkeld die zich specifiek richten op boerderijzuivelbereiders. Dit betreft een module boerenkaas, een module boerenzuivel en de hygiënecode boerenzuivel. Deze modules zijn vrij beschikbaar voor leden van de BBZ, die via de Zuivelacademie over een eigen inlogpagina beschikken.

Ga naar het boerderij zuivelbereiders gedeelte van de zuivelacademie