Opleiden

Opleiden

Dagelijks werken er in de Nederlandse zuivelsector tienduizenden mensen met uiteenlopende functies aan kwaliteitsproducten waar Nederland om bekend staat. Om dit zo te houden blijft de vraag naar goed en vakkundig personeel groot.

Dit geldt zowel de industrie alsook de melkveehouderij. In de Nederlandse melkveehouderij zijn ruim 16 duizend melkveebedrijven actief, die samen vele miljarden kilo's aan koemelk produceren, waarvan het grootste deel wordt verwerkt in ruim 50 moderne zuivelfabrieken, verspreid over het land.

Goede professionals raken bovendien een leven lang nooit uitgeleerd. Daarom is een optimale infrastructuur voor opleiden en ontwikkelen ook belangrijk voor hen die al aan het werk zijn.

ZuivelNL investeert daarom in kennisborging en een goede positionering van zuivel in het onderwijs en de aansluiting daarvan op de behoefte vanuit melkveehouderij en industrie. Daarnaast wil ZuivelNL de zuivelsector als moderne en economisch sterke bedrijfstak onder de aandacht van jongeren blijven brengen als interessante loopbaanoptie.