Onderwijs & Arbeid

Onderwijs & Arbeid

Een optimaal toegeruste beroepsbevolking vormt de basis voor een succesvolle bedrijfstak als de Nederlandse zuivel. ZuivelNL investeert daarom in gerichte activiteiten op de thema’s onderwijs & arbeid. De onderwijsactiviteiten omvatten daarbij tevens het onderwijsprogramma om jongeren op de basisschool en het VMBO over de herkomst van voedsel te informeren.

Breed scala aan beroepen

De Nederlandse zuivelketen biedt aan tienduizenden Nederlanders werk en inkomen. Zij zijn actief in een breed scala aan beroepen. Melkveehouders, dierenartsen, RMO-chauffeurs, planners, kwaliteitsmedewerkers, procesoperators, onderhoudsmonteurs, heftruck chauffeurs, IT-medewerkers, managers, logistiek medewerkers, laboranten, verpakkingsoperators, administratief personeel, HR-medewerkers en marketeers, om maar eens een paar te noemen.

Werkomgeving

Al deze mensen samen zorgen ervoor dat de Nederlandse zuivelsector sinds jaar en dag kan bogen op een uitstekende staat van dienst en wereldwijd bekendheid geniet om haar kwalitatief hoogwaardige zuivelproducten. En zij doen dat in een zich snel veranderende werkomgeving, die steeds opnieuw andere eisen stelt aan de hun gevraagde vaardigheden, kennis en flexibiliteit. Dit vraagt permanent onderhoud. Een leven lang leren. Daarnaast is aandacht nodig om deze dynamische bedrijfstak ook in de toekomst te kunnen laten beschikken over een goed en evenwichtig arbeidspotentieel.

Beeldvorming over de zuivelsector

De inzet van ZuivelNL op de thema’s onderwijs en arbeid is er daarom ten eerste op gericht om bij te dragen aan adequate kennis en beeldvorming over de zuivelsector bij de Nederlandse jeugd, middels een scala aan educatie activiteiten. Dit onderwijsprogramma omvat een groot aantal lesmaterialen en ondersteunt ook boerderijbezoeken voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en het VMBO met als doel om jongeren de oorsprong van ons voedsel uit te leggen.

Loopbaanmogelijkheden

In aansluiting hierop wil ZuivelNL jongeren in hun opleidings- en beroepskeuzefase attenderen op de mogelijkheden die de zuivel hun qua loopbaan biedt. Verder faciliteert ZuivelNL de toerusting van professionals binnen de zuivelketen, o.a. door de verbinding tussen de verschillende schakels in de zuivelketen en het opleidingsveld te stimuleren. Daarnaast investeert ZuivelNL om algemene arbeidsmarktontwikkelingen ook binnen de context van de zuivelketen te helpen mede vorm te geven en draagt zij bij aan het werken aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Inhoudelijke beoordeling van voorstellen en besluitvorming over de inzet van middelen voor het programma onderwijsvoorlichting jongeren vindt plaats in het bestuur van ZuivelNL.

De overige voorstellen op het terrein van onderwijs en arbeid worden eerst inhoudelijk binnen de Themagroep Arbeid beoordeeld, die op basis daarvan het ZuivelNL bestuur adviseert.

Contact

Programma onderwijsvoorlichting (inclusief boerderijeducatie)
Lisette van der Kallen
06 462 239 15

Secretariaat Themagroep Arbeid
Jurgen Jansen
06 468 068 25

Stuur Lisette een e-mail Stuur Jurgen een e-mail