Veilig en met plezier werken in de melkveehouderij

Arbeid

In de agrarische sector gebeuren nog steeds relatief veel ongevallen, vaak met ernstige afloop. Ook in de melkveehouderij. Aandacht voor veilig en gezond werken is daarom belangrijk. Steeds vaker wordt dit gezien als vast onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering.

logo.name

Ook melkveebedrijven hebben bovendien onverkort te maken met Arbowetgeving, die regels stelt rond veilig werken. Dit geldt niet alleen bedrijven met personeel maar ook bedrijven waar geen sprake is van formele dienstverbanden, zoals meewerkende familieleden, seizoen krachten, uitzendkrachten en erfbetreders. ZuivelNL werkt daarom in samenwerking met diverse partners al enige jaren aan een betere bewustwording rond veiligheid op het melkveebedrijf.

In september 2019 startte een driejarig traject, waarin NMV, LTO Nederland, NAJK, NZO samen met ZuivelNL en Stigas, het kennisinstituut voor veilig, gezond en duurzaam werken, het initiatief hebben genomen om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. Doel van het project is om een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers te realiseren. ZuivelNL financiert dit project en geeft daarmee invulling aan één van zeven doelen van de Duurzame Zuivelketen, te weten: veiligheid op het boerenerf.

Dit project zet vooral in op het vergroten van de intrinsieke motivatie van melkveehouders om bewuster om te gaan met het thema veilige werkomstandigheden. Met o.a. communicatie, tools, en interactieve bijdragen aan ledenbijeenkomsten van LTO, NAJK en NMV willen de partijen het bewustzijn rond veiligheid op en rond het erf verhogen en het proactief handelen bij onveilige situaties stimuleren. Hierbij worden ook veiligheidsdeskundigen betrokken en krijgen melkveehouders die zelf eerder een (bijna) ongeval hebben meegemaakt een ambassadeursrol.

Meer informatie over dit lopende project, inclusief de campagne en de persoonlijke ervaringsverhalen van ondernemers, is te vinden op de project website Boerveilig.com.

In aanloop naar het huidige, bredere project waarin alle partnerorganisaties in de primaire sector deelnemen, voerde ZuivelNL eerder al in samenwerking met Stigas een kleiner communicatieproject uit. Lees meer over het communicatieproject Gezond en veilig werken in de Melkveehouderij

Meer informatie

Marloes van Schaik, projectleider NAJK

030 – 2 76 98 69

Stuur Marloes een e-mail Kijk op Boerveilig.com