Gezond en veilig werken in de Melkveehouderij

Arbeid

ZuivelNL werkte in de periode oktober 2017 – juli 2019 samen met Stigas aan een gerichte campagne om de bewustwording onder melkveehouders rond het thema veilig werken te vergroten.

logo.name

Het project werd uitgevoerd in afstemming met Duurzame Zuivelketen (DZK). Onder het motto ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’ startte vanaf het voorjaar 2018 een bewustwordingscampagne. Daarbij werd een folder ontwikkeld (opvraagbaar via jansen@zuivelnl.org) en is ook een filmpje gemaakt, om het bestaan en nut van de vernieuwde, digitale RIE van Stigas bij melkveehouders onder de aandacht te brengen. Deze volledig nieuwe digitale methodiek voor risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), helpt melkveehouders op een gebruikersvriendelijke wijze om hun risico’s rond het werk goed in kaart te brengen en deze te beperken.

Verder werd in het kader van de campagne het thema ‘veilig en gezond werken in de melkveehouderij’ nader toegelicht in een serie artikelen met praktijkvoorbeelden, die in diverse bladen en online werden gepubliceerd:

Naast bovengenoemde projectgerelateerde activiteiten verscheen in 2019 ook een Stigas-artikel over veiligheid in de omgang met (melk)vee:

Bekijk de folder

Bekijk de video

Meer informatie

Jurgen Jansen

Stuur Jurgen een e-mail