AgroZorgwijzer: zorg voor elkaar, praat met elkaar

Arbeid

De toenemende regeldruk en complexiteit van het speelveld rond de Nederlandse melkveehouderij vraagt veel van hedendaagse ondernemers. De hiermee gepaard gaande extra druk kan soms problematisch worden.

Vangnet voor melkveehouders met problemen

ZuivelNL investeert in AgroZorgwijzer, een project waarmee de zuivelsector een vangnet wil creëren voor melkveehouders met psychosociale problemen. Hierin wordt nauw samengewerkt met professionele instanties. Naast ZuivelNL zijn in dit project LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie, Zorg Om Boer en Tuinder en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren als partner betrokken. Op onderdelen is er nauwe samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en het Trimbosinstituut.

Op de website www.agrozorgwijzer.nl is informatie te vinden over de signalen die duiden op psychosociale problemen en over hoe het gesprek aan te gaan met veehouders die in geestelijke nood verkeren. Ook biedt de website een verwijsschema dat helpt passende hulp te vinden. De AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om collega-veehouders en erfbetreders te ondersteunen. Ter illustratie is ook een korte film gemaakt, die beschikbaar is op YouTube. Voor vragen en meer informatie is via de agrozorgwijzer een contactformulier beschikbaar.

Bezoek website agrozorgwijzer

Bekijk de video