Arbocatalogi

Arbeid

Een Arbocatalogus is een lijst van mogelijke oplossingen die werkgevers en werknemersorganisaties afspreken voor belangrijke arbeidsomstandighedenrisico’s die bij de bedrijven in de branche aan de orde zijn. De Inspectie SZW gebruikt de catalogus mede als referentiekader voor inspecties.

logo.name

Een Arbocatalogus is richtinggevend, geen wettelijke verplichting. In de Arbocatalogus staan oplossingen die volgens werkgevers en werknemers in de branche minimaal haalbaar zijn voor bedrijven in de branche, en - soms in combinatie met andere oplossingen - effectief zijn voor het beheersen van de behandelde arbeidsrisico’s. Een hoger niveau van veiligheid en gezondheid dan in een catalogus beschreven staat is in bepaalde bedrijven in de zuivelbranche gangbaar en vanwege de specifieke processen of activiteiten noodzakelijk. Het bestaan van een Arbo catalogus vormt hiervoor geen beletsel: een hoger niveau van veiligheid en gezondheid realiseren kan immers altijd. Echter, omdat de Arbo catalogus uitgaat van minimaal haalbare oplossingen is een lager niveau van veiligheid en gezondheid op de werkvloer dan in de catalogus staat aangegeven niet acceptabel.

Dit aandachtsgebied betreft vooral het volgen en bevorderen van ontwikkelingen rond de binnen de zuivel gebruikte Arbo catalogi, voor wat betreft onderhoud, doorontwikkeling, communicatie en het streven naar grotere doelmatigheid in gebruik. Binnen de zuivelsector zijn momenteel twee Arbo catalogi in gebruik, één voor de zuivelindustrie en één voor de kaaspakhuissector: