Arbeidsomstandigheden

Arbeid

Melkveehouders en medewerkers op het melkveebedrijf, werknemers van zuivelbedrijven aan de productielijn of op kantoor, medewerkers in de kaaspakhuizen: het zijn al deze mensen die samen de belangrijkste succesfactor van de zuivelketen vormen. En dat is iets om zuinig op te zijn!

ZuivelNL investeert daarom in het aandachtsgebied arbeidsomstandigheden via gerichte activiteiten, die beogen bij te dragen aan een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving.

Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendienst

Het werken in ploegendienst levert voor de oudere populatie werknemers in de zuivelindustrie steeds meer problemen op. Dit project, mogelijk gemaakt met financiering van het voormalige PZ en een deel ESF-subsidie, was gericht op het creëren van meer bewustwording bij zowel werknemers als management over de gevolgen van onregelmatig werken en daarnaast op het zoeken naar optimalisering van bezettingsgraad in combinatie met de ontwikkeling van innovatieve roostermethodieken. De resultaten van het project zijn vastgelegd in de rapportage ‘Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendiensten’.

Kern van de rapportage vormen vier casebeschrijvingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld. Belangrijke resultaten die i.r.t. roostervernieuwing worden benoemd zijn onder meer een toename in productiviteit en een efficiëntere personeelsinzet, een verbeterde interne flexibiliteit, minder noodzaak tot overwerk, het beter aansluiten bij de roosterwensen van medewerkers, relatief gezondere roosters en een afname in het ziekteverzuim.