Zuivelwerkt voor scholen en bedrijven

Arbeid

In antwoord op de dreigende tekorten aan gekwalificeerd technisch personeel heeft de zuivelindustrie met het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (2010-2013) de handen ineengeslagen.

logo.name

Dit resulteerde in een breed pakket aan activiteiten. Naast het toegespitste leerpakket op zuivelacademie.nl is de website zuivelwerkt.nl opgezet om de verbinding tussen bedrijven en onderwijs te stimuleren via het bieden van praktische informatie.

In 2017 werd besloten om ZuivelWerkt breder in te zetten en om op enig moment de website ook uit te breiden met specifieke informatie voor werknemers in de zuivelindustrie.

Ook publiceert Zuivel Werkt! actuele informatie via Facebook.

Bezoek de website