Duurzame inzetbaarheid in de zuivelindustrie

Arbeid

In de periode 2018-2021 heeft ZuivelNL onder de noemer 'Arbeid' onder andere geïnvesteerd in een programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in de zuivelindustrie’. Dit heeft een aantal producten opgeleverd, waarover u hier meer leest. Na 2020 is arbeid formeel gediscontinueerd als thema binnen ZuivelNL, waarmee ook een einde kwam aan onze investeringen en activiteiten op dit terrein. Wilt u meer weten over Duurzame Inzetbaarheid? We verwijzen u graag naar de hieronder genoemde partijen.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft te maken met aspecten als vitaliteit, wendbaarheid en vaardigheid. De ontwikkelingen gaan namelijk razendsnel en technische innovatie leidt tot veranderingen in de van medewerkers gevraagde competenties, óók van hen die langer moeten doorwerken. De zuivelindustrie als geheel is zich hiervan bewust.

Instrumenten duurzame inzetbaarheid

Bewustwordingsspel, een ‘serious game’

In het kader van het programma werd een spel ontwikkeld dat moet bijdragen aan de bewustwording onder medewerkers. De zuivelsector wil hiermee medewerkers aan de ene kant bewust maken van het belang om te investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid en daarnaast inzicht geven in hoe het met de eigen duurzame inzetbaarheid gesteld is. U krijgt een introductie op de serious game in het filmpje.

Ontwikkeling van duurzame inzetbaarheidsscan (DI-scan)

De DI-scan, aangeboden via Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL), helpt medewerkers inzicht te krijgen in de eigen duurzame inzetbaarheid en in wat ze kunnen verbeteren, eventueel met hulp van de organisatie waar ze werkzaam zijn. De scan geeft inzicht in de kernaspecten vitaliteit, wendbaarheid, vaardigheid en financiële weerbaarheid. Medewerkers doorlopen met de DI-scan vragen en krijgen afhankelijk van de uitkomst een interventie aangeboden. Daarnaast kunnen de resultaten van de scan onder voorwaarde ook benut worden op geaggregeerd niveau en zo meer inzicht geven in de staat van de organisatie of afdeling als geheel. Bekijk het introductiefilmpje over de DI-scan dat ZuivelNL liet maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over duurzame inzetbaarheid en de hier genoemde instrumenten kunt u contact opnemen met Brian Veerkamp van Wecreate Consulting.

Stuur Brian een e-mail