Duurzame inzetbaarheid in de zuivelindustrie

Arbeid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft te maken met aspecten als vitaliteit, wendbaarheid en ook vaardigheid. De ontwikkelingen gaan namelijk razendsnel en technische innovatie leidt tot veranderingen in de van medewerkers gevraagde competenties, óók van hen die langer moeten doorwerken. De zuivelindustrie als geheel is zich hiervan bewust. ZuivelNL biedt het platform om de aanpak van deze collectieve uitdaging op onderdelen te ondersteunen.

Als follow-up van een in november 2016 in opdracht van de sociale partners georganiseerde conferentie over toekomstig werken in de zuivel, besloot de zuivelsector in te zetten op een aantal acties rond duurzame inzetbaarheid, samengebracht in een geïntegreerd plan onder ZuivelNL financiering. Dit programma is sinds eind 2017 uitgerold en omvat de volgende elementen:

1. Ontwikkeling van een bewustwordingsspel, een ‘serious game’

Dit betreft een tool in de vorm van een spel, die moet bijdragen aan de bewustwording onder medewerkers. De zuivelsector wil hiermee medewerkers aan de ene kant bewust maken van het belang om te investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid en daarnaast inzicht geven in hoe het met de eigen duurzame inzetbaarheid gesteld is. Voor een korte introductie op de serious game, bekijk het filmpje.

Introductie Serious Game

2. Ontwikkeling van duurzame inzetbaarheidsscan (DI-scan)

Dit instrument helpt medewerkers inzicht te verkrijgen in de eigen duurzame inzetbaarheid en ook in wat ze kunnen verbeteren, eventueel met hulp van de organisatie waar ze werkzaam zijn. De scan geeft inzicht in de kernaspecten vitaliteit, wendbaarheid, vaardigheid en financiële weerbaarheid. De DI-scan is een drie-lagen instrument, waarbij medewerkers twee lagen aan vragen doorlopen en afhankelijk van de uitkomst in het derde level een interventie krijgen aangeboden. Daarnaast kunnen de resultaten van de scan onder voorwaarde ook benut worden op geaggregeerd niveau en zo meer inzicht geven in de staat van de organisatie of afdeling als geheel. Zie hiervoor een korte introductie op de DI-scan [(S)ken jezelf!

ZuivelNL heeft in het kader van de communicatie rond dit traject ook een introductiefilmpje over de DI-scan laten maken. Dit filmpje is beschikbaar op de (S)kenjezelf webpagina van de SOL.

logo.name

3. Verdere borging van inzet ontwikkelde tools en instrumenten

De inzet van een game en een DI-scan legt een basis die het mogelijk maakt om interventies te implementeren, die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de industrie verbeteren. Het onderwerp duurzame inzetbaarheid en de beschikbare instrumenten vragen echter om actief onderhoud, om georganiseerde en continue aandacht. De zuivelindustrie zal dit onderhoud organiseren en beoogt daarvoor de bestaande infrastructuur rond Zuivelacademie te benutten.

Meer informatie

Neem contact op met Jurgen Jansen, secretaris Themagroep Arbeid

06 46806825

Stuur Jurgen een e-mail