Boris Praktijkloket – arbeidsdeelname van werknemers met een lichte beperking

Arbeid

ZuivelNL is sinds eind 2017 aangesloten bij het Boris praktijkloket, een initiatief van het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB). Daarmee ondersteunt ZuivelNL het streven naar een meer inclusieve arbeidsmarkt, ook binnen de zuivel.

Stimuleren arbeidsdeelname mensen met een lichte handicap

Doel van deelname aan het Boris Praktijkloket is om de arbeidsdeelname van mensen met een lichte beperking binnen de zuivel te stimuleren. Dit betekent dat (aankomende) medewerkers van een zuivelbedrijf, die na een inwerkperiode en/of training of cursus op het juiste niveau werken en de vastgestelde werkprocessen voldoende beheersen, na interne toetsing in aanmerking komen voor een S-BB branchecertificaat of praktijkverklaring, waaraan ZuivelNL zijn logo verbindt. Dit certificaat volgt een vast, landelijk model.

Uitgangspunt zijn een aantal voor de zuivel geformuleerde modelfuncties, die elk afzonderlijk zijn beschreven met een set aan kerntaken en werkprocessen, zoals vastgelegd in de MBO-kwalificatie dossiers. Met het certificaat maakt de medewerker zijn of haar opgedane vaardigheden voor heel de sector aantoonbaar. Een aantal door Locus opgestelde functieprofielen kunnen in dit verband ter inspiratie dienen voor zuivelbedrijven die de mogelijkheden voor personen met enige afstand tot de arbeidsmarkt in hun organisatie willen onderzoeken. Hierbij is een gezonde business case altijd het uitgangspunt.

Ga naar de website van het Boris Praktijkloket

De model functieprofielen en meer informatie over het Boris branchecertificaat zijn te vinden op de website Zuivelwerkt, onderdeel bedrijven of

via Raymond Sweers van Locus

06 46962157

Bezoek de website ZuivelWerkt Stuur Raymond een e-mail