Afgeronde activiteiten en rapportages

Arbeid

Informatie en rapportages over diverse afgeronde activiteiten.

Inclusiever ondernemen in de Nederlandse zuivelsector

In 2016 heeft ZuivelNL een sectoraal pilotproject laten uitvoeren, om bedrijven uit de zuivelsector te ondersteunen in het inclusiever worden. Daarmee bood dit project ook ondersteuning om te voldoen aan de uit het Sociaal Akkoord voortgekomen participatiewet.

Het project richtte zich op het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder wajongeren. Naast een aantal concrete plaatsingen en een actiever beleid bij veel zuivelbedrijven op het thema inclusiever ondernemen, leverde dit traject de zuivelsector tijdens de uitvoering ook nieuwe kennis en ervaring op. Deze zijn door uitvoerder Locus opgetekend in een handboek en in een overzicht van ‘good practices'.

Tijdens genoemd sectoraal project heeft ZuivelNL ook een parallel lopend afstudeerproject ondersteund, waarin de veranderbereidheid onder leidinggevenden met betrekking tot inclusief ondernemen in de zuivelsector is onderzocht. De resultaten van dat onderzoek zijn gepresenteerd in een rapportage, met als titel: “Participeren doen we zo!”.

In aanvulling op het wajong-project heeft Locus in opdracht van ZuivelNL in 2017 op basis van de opgedane ervaringen tijdens de rondgang in de zuivelsector drie modelfuncties geformuleerd. Deze functies kunnen door veel zuivelbedrijven worden ingezet en zijn: assistent laboratorium, logistiek medewerker en assistent technische dienst. De uitgebreidere beschrijving voor elk van deze modelfuncties is terug te vinden op Zuivelwerkt.nl.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich voor meer informatie over inclusief ondernemen wenden tot het Locus Netwerk, via Raymond Sweers

06 46962157

Stuur Raymond een e-mail

Overige rapportages

 • Handboek Inclusievere Zuivelsector (Locus, maart 2017)
 • Do’s en dont’s – good practices – Inclusievere Zuivelsector (Locus, maart 2017)
 • Arbeidsmobiliteit in de regio: intersectorale samenwerking (maart 2014)
 • Factsheet Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie: de kracht van verbinden (november 2013)
 • Eindrapport Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (oktober 2013)
 • Sociale kaart en kansen voor samenwerking (oktober 2013)
 • Personeelsontwikkeling in de Nederlandse zuivelindustrie (september 2013)
 • Handreiking voor zij-instroom zuivelindustrie (april 2013)
 • Verbinden op mobiliteit in de Agrofood en Tuinbouw (september 2012)
 • De toekomstige arbeidsmarkt van de kaashandel (februari 2012)
 • PZ Studiedag 2011: Hoe werkt de zuivel in 2020? (november 2011)