Arbeidsmarkt

Arbeid

De zuivelindustrie is één van de belangrijkste deelsectoren binnen de Nederlandse levensmiddelenindustrie, met circa 12 duizend fte werkzaam bij zo’n 25 ondernemingen op ruim 50 fabriekslocaties in Nederland. De gemiddelde leeftijd van werknemers in de zuivelindustrie is relatief hoog. Dit gegeven, in combinatie met de trend van verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, maakt het meer dan voorheen noodzakelijk om te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarom is duurzame inzetbaarheid een belangrijk speerpunt bij de arbeidsmarkt activiteiten van ZuivelNL.