29 augustus 2022

Onderzoek & Innovatie

Volgende fase onderzoeksideeën melkveehouderij

Het digipanel van melkveehouders heeft de 60 ingediende projectideeën gescoord op basis van de samenvatting en de kostenindicatie. Van de in totaal 39 melkveehouders in het digipanel prioriteerden uiteindelijk 25 panelleden de projectideeën.

Omdat ieder panellid 10 ideeën kon selecteren, ontving een projectidee maximaal 25 stemmen. Het projectidee met de meeste stemmen is 10 keer gekozen en 17 projectideeën hadden een score van 6 of meer. Dit laat zien dat er een grote spreiding was in de keuze van ideeën.

Keuze projectideeën

Het totaal aan ZuivelNL gevraagde budget voor de 60 ingediende projectideeën is ruim € 9,5 miljoen. De projectideeën met 6 stemmen en meer vragen in totaal een budget van € 1,9 miljoen. Omdat het beschikbare budget maximaal € 1,2 miljoen (excl. BTW) is, moet de Themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL een keuze maken. Bij deze keuze is de prioriteitsvolgorde van het digipanel leidend, tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken. Er kan bijvoorbeeld al een vergelijkbaar onderzoek lopen, sommige projectideeën kunnen wellicht (gedeeltelijk) samengevoegd worden en/of volstaan met een lagere bijdrage.

Vervolg

De Themagroep Onderzoek & Innovatie kiest eind september de ideeën die uitgewerkt kunnen worden tot concrete projectvoorstellen. De uitgewerkte projectvoorstellen kunnen daarna tot uiterlijk 21 oktober 2022 worden ingediend.

Onderzoeksideeën melkveehouderij

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

19 juni 2022

Zuivelsector bundelt krachten in reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

19 september 2022

Reactie op vermeend heimelijk delen ZuivelNL-data met CBS

In reactie op een bericht in de pers vandaag over vermeend heimelijk delen van bedrijfsgegevens...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 september 2022

Stapeling overheidsbeleid heeft grote economische impact op de zuivelketen

ZuivelNL heeft een notitie en factsheet opgesteld om inzicht te geven in de economische gevolgen...

Lees het volledige bericht