30 september 2020

Arbeid

BoerVeilig publiceert nieuw ervaringsverhaal

BoerVeilig is het door ZuivelNL gefinancierde meerjarige initiatief, waarin NAJK, LTO, NMV en NZO met Stigas en ZuivelNL samenwerken aan het realiseren van een veiliger werkvloer op het melkveebedrijf. Dit begint bij betere bewustwording rond mogelijke onveilige situaties op en om het boerenerf. Een belangrijk element in dit project is daarom het delen van ervaringen van collega melkveehouders, die zelf iets op hun bedrijf hebben meegemaakt.

In dit kader publiceerde BoerVeilig op 15 september tijdens de Veilig op 1 Week het relaas van Corné van der Hoog, melkveehouder in Oud-Alblas. Hij verloor op 15-jarige leeftijd zijn vader door een ongeval met de voerdoseerwagen en moest enkele jaren later meemaken dat zijn zesjarige neefje tijdens werkzaamheden op het bedrijf van zijn oom bekneld raakte tussen de kuilblokken en overleed.

Mede door deze heftige ervaringen is de heer van der Hoog zich terdege bewust van de veiligheidsaspecten rond zijn werk op het bedrijf. “Op het moment dat ik met iemand samenwerk dan kijk ik bijna nog voor de ander of die de werkzaamheden wel veilig uitvoert. Je hebt de plicht om op jezelf te passen, maar je hebt zeker de plicht om een veilige omgeving te bieden aan mensen die voor jou aan het werk zijn.” Van der Hoog noemt o.a. zaken als haast, momenten van werkdruk en het feit dat op de boerderij werk en privé moeilijk gescheiden kunnen worden als factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een ongeluk. En het gegeven dat vaak alleen wordt gewerkt helpt ook niet mee. Lees zijn volledige verhaal op de website van BoerVeilig of bekijk het bijbehorende filmpje. Op de website zijn ook andere ervaringsverhalen te vinden.

BoerVeilig zoekt nog meer ervaringsverhalen. Mocht u dus zelf weleens een ongeluk van dichtbij hebben meegemaakt en deze ervaring in het kader van dit project willen delen, om zo bij te dragen aan een stuk bewustwording rond veiligheid in de melkveehouderij, dan kunt u een berichtje op de website 'Boerveilig' achterlaten en wordt contact met u opgenomen.

Voor meer informatie over ‘BoerVeilig’ kunt u verder terecht op de website of contact opnemen met projectleider Marloes van Schaik.

Meer nieuwsberichten

Diergezondheid & dierenwelzijn

12 november 2021

Rol dierenarts bij bewaken zuivelkwaliteit onveranderd

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag een nieuw besluit gepubliceerd voor...

Lees het volledige bericht

16 november 2021

Succesvol NNC-IDF symposium op Dairy Campus

Onder de titel ‘Actualiteiten in melkveehouderijonderzoek’ organiseerde het Nederlands Nationaal Comité (NNC) van de Internationale...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

15 november 2021

Nieuws PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Onlangs verschenen nieuwsberichten uit de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw over: Video onderzoek naar kruidenrijk...

Lees het volledige bericht