16 augustus 2021

AgroZorgwijzer

AgroZorgwijzer geeft digitaal inzicht in zorgnetwerk

De toenemende druk op ondernemers in de agrarische sector en de gevolgen daarvan voor het boerenwelzijn is een groeiend punt van zorg. Daarom is met recht meer aandacht gekomen voor psychosociale hulpverlening aan agrarische ondernemers. Via het project AgroZorgwijzer heeft een brede coalitie van partijen de afgelopen jaren met succes stappen gezet om de problematiek rond dit thema zichtbaarder te maken en tegelijk een aanzet te geven tot het oplossen van knelpunten.

De zuivelsector vormde daarbij een belangrijke aanjager, met ZuivelNL als financier van verschillende AgroZorgwijzer projecten. Deze zomer rondde ZuivelNL haar vooralsnog laatste project op dit thema af, waarin met subsidie van het Ministerie van LNV een aantal doelen rond AgroZorgwijzer kon worden gerealiseerd.

Kaart met netwerk rond de boer

Het vragen, zoeken en vinden van de juiste hulp voor als je als agrarisch ondernemer mentale problemen ondervindt is vaak lastig. Daarnaast kan het voor de reguliere hulpverlening lastig zijn om de juiste adviezen te geven aan een agrarisch ondernemer, omdat de wereld van de agrariër onvoldoende bekend is.

Om hieraan invulling te geven introduceerde AgroZorgwijzer in 2020 de Agro-Zorgnetwerkkaart in pdf-vorm. De kaart helpt agrarische ondernemers en hun omgeving in het vinden van de juiste psychosociale hulp. En het geeft de professionele hulpverlener inzicht in het netwerk van een agrarisch ondernemer. Zo ontstaat een breder beeld bij wie wat kan doen voor het welzijn van de ondernemer en weten betrokkenen elkaar beter te vinden.

Vooral voor de reguliere hulpverlening blijkt de pdf een mooi inzicht te geven in het netwerk rond een ondernemer. De kaart bevat een cirkel met verschillende ringen rondom een agrarisch ondernemer. Hierin staan personen of organisaties vermeld. Hoe dichterbij de ondernemer, hoe bekender deze persoon of organisatie (in het algemeen) is voor de ondernemer. De cirkel is onderverdeeld in vier kwadranten: agrarisch, hulpverlening, sociaal en agrarische sociale ondersteuning.

Agro-Zorgnetwerkkaart nu ook digitaal

Een belangrijk praktisch resultaat in 2021 is de digitalisering van de Agro-Zorgnetwerkkaart. Deze nieuwe versie biedt een handige functie voor het zoeken van de juiste hulp in de eigen regio. Vanuit de digitale kaart kan worden doorgelinkt naar de websites van de verschillende organisaties.

Zoeken op postcode

Met een paar vragen en het invoeren van zijn of haar postcode krijgt een agrarisch ondernemer inzicht van de juiste hulpverleners bij hem of haar in de buurt. De huisarts blijft een belangrijke rol spelen als eerste aanspreek- en doorverwijspunt.

Breed netwerk aan betrokken organisaties

De digitale en de pdf-kaart kwamen tot stand met medewerking van LTO, NZO, ZuivelNL, huisartsen, Zorg om Boer en Tuinder, GGD, 113 Zelfmoordpreventie, GGZ, ARQ-kenniscentrum Impact, Vertrouwensloket welzijn Landbouwhuisdieren, Ministerie van LNV en agrarische ondernemers. Nu de financieringsfase van AgroZorgwijzer via ZuivelNL is afgerond, onderzoekt een aantal andere betrokken partijen in welke vorm zij het belangrijke AgroZorgwijzer initiatief kunnen continueren.

Informatie

Jurgen Jansen - ZuivelNL, arbeidszaken: 06 468 06 825/ jansen@zuivelnl.org

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Export

31 maart 2023

Geslaagde Zuid-Korea audit

Een delegatie van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) uit Korea heeft van...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

31 maart 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2022

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal van 2022 nog steeds een wisselend beeld zien...

Lees het volledige bericht