31 augustus 2020

Arbeid

Mentale Fitheidstest agrariërs

AgroZorgwijzer en het Trimbos-instituut introduceren samen de Mentale Fitheidstest. Hiermee kan een boer of tuinder eenvoudig zijn of haar mentale fitheid testen. Een manier om erachter te komen wat goed gaat én waar je nog aandacht aan kunt besteden om mentaal weerbaarder te zijn.

“In de agrarische sector ervaren veel ondernemers en opvolgers de laatste jaren een hogere druk. Bijvoorbeeld door regelgeving, kwaliteitseisen en negatieve geluiden vanuit de samenleving. Daarnaast is het merkbaar dat innoverende ondernemers soms kampen met de onzekerheid die een veranderproces met zich meebrengt. Reden genoeg om stil te staan bij hoe weerbaar je bent”, vertelt projectleider AgroZorgwijzer Christel van Raaij over de aanleiding om de Mentale Fitheidstest te ontwikkelen. Wanneer je mentaal fit bent, functioneer je beter, heb je minder last van stress, is de kans op ongelukken kleiner en kun je problemen beter de baas.

Van groot belang

Laura Shields-Zeeman, programmahoofd Mentale gezondheid & Preventie bij het Trimbos-instituut: “Aandacht voor de mentale gezondheid van agrariërs is van groot belang. Zeker nu zij, naast de al bestaande druk die voortkomt uit bijvoorbeeld milieuregelgeving, te maken hebben met grote veranderingen door het coronavirus. We verwachten dat de komende tijd de secundaire gevolgen van de coronacrisis, zoals inkomstenverlies en onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf, ook zullen zorgen voor een toename in mentale klachten. Het is goed dat mentale gezondheid door deze test inzichtelijk en bespreekbaar wordt gemaakt en dat mensen handvatten krijgen hoe zij met hun specifieke klachten om kunnen gaan."

Proefdraaien met agrariërs

Tijdens de ontwikkeling van de test heeft een aantal agrariërs proefgedraaid. Hun ervaringen zijn meegenomen in de doorontwikkeling. Zo gaf een kalverhouder aan dat hij zelf al goed weet wat hem mentaal goeddoet. “Ik ben heel dankbaar dat ik boer ben, maar ik vind het ook goed om veel buiten mijn bedrijf te doen en veel mensen te spreken. Dat zorgt ervoor dat ik goed in mijn vel zit.”

Test, tips en oefeningen

Tijdens de test krijgen de agrariërs inzicht in wat invloed heeft op hun mentale fitheid. Vervolgens kunnen ze in gesprek gaan met anderen of via de tips of oefeningen werken aan hun weerbaarheid. Denk aan oefeningen om bewust te leven, te ontspannen en optimistisch te denken. “Hoe het mentaal met je gaat is vaak nog een moeilijk bespreekbaar onderwerp, laat staan dat je hier mee aan het werk gaat. Die drempel ben je niet zomaar over. Hierdoor kunnen sommige vragen, en ook tips en adviezen als ongemakkelijk ervaren worden”, stelt Van Raaij. “Gelukkig hebben we kritische meedenkers getroffen in de testfase. Samen met hen zijn we tot een lichte test gekomen met daaraan uiteenlopende tips en oefeningen gekoppeld.”

21 vragen

De test is voor mensen van 16 jaar en ouder en bestaat uit 21 online vragen die beantwoord moeten worden met ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’. Denk aan vragen over piekeren, opkomen voor jezelf en tijd voor ontspanning. Invullen kan anoniem en kost zo’n 5 minuten. Na de test krijgt de invuller direct de uitslag. Deze is per mail naar zichtzelf te sturen. De test is niet bedoeld om psychische klachten op te sporen en aan te pakken. Agrarisch ondernemers die behoefte hebben aan meer ondersteuning kunnen via het Verwijsschema op www.agrozorgwijzer.nl passende hulp vinden.

AgroZorgwijzer

AgroZorgwijzer wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL, NZO, Zorg om Boer en Tuinder, LTO Nederland, Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuwsberichten

26 augustus 2021

Klacht ZuivelNL tegen campagne Dier&Recht

ZuivelNL dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen een campagne van de...

Lees het volledige bericht

Koemonitor

08 september 2021

Celgetalnormen in KoeData aangepast

Voor het behoud van de internationale positie van de Nederlandse zuivelsector is het van groot...

Lees het volledige bericht

Over ZuivelNL

31 augustus 2021

Nieuwsbrief ZuivelNL augustus 2021

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht