World Dairy Trade Map

Marktinformatie

Handel is de levensader van de Nederlandse zuivelsector. Bijna tweederde van de in Nederland beschikbare zuivel (uitgedrukt in melkequivalenten) vindt zijn afzet over de grenzen. Tegen die achtergrond heeft ZuivelNL in samenwerking met Rabobank in december 2020 de wereldzuivelkaart geactualiseerd.

De World Dairy Trade Map visualiseert de uitdagingen waarmee de internationale zuivelsector de afgelopen jaren is geconfronteerd. Op de kaart staan de belangrijkste internationale handelsstromen van de zuivelmarkt. Verder zijn o.a. de top 20 mondiale zuivelverwerkers, cijfers over de wereldmelkproductie en import- en exportaandelen voor de periode 2015-2019 te vinden.

Voor leden en aan ZuivelNL gelieerde organisaties is de kaart (inclusief deelkaartjes) zowel op papier als digitaal beschikbaar.

Vraag de kaart aan