World Dairy Trade Map

Marktinformatie

Handel is de levensader van de Nederlandse zuivelsector. Bijna tweederde van de Nederlandse melk vindt zijn afzet over de grenzen. Tegen die achtergrond heeft ZuivelNL in samenwerking met Rabobank in december 2020 de wereldzuivelkaart geactualiseerd. De World Dairy Trade Map visualiseert de uitdagingen waarmee de internationale zuivelsector de afgelopen jaren is geconfronteerd.

Voor leden en aan ZuivelNL gelieerde organisaties is de kaart (inclusief deelkaartjes) digitaal beschikbaar.

Vraag de kaart aan