LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2019

Marktinformatie

Melkprijzen

Jaarlijks wordt de LTO International Melkprijsvergelijking gepubliceerd. Dit is een gezamenlijke publicatie van LTO Nederland, European Dairy Farmers en ZuivelNL.

LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2019

In 2019 zijn de melkprijzen van EU zuivelondernemingen ten opzichte van vorig jaar gemiddeld met € 0,16 ofwel met 0,5% gedaald naar € 34,06 per 100 kg standaardmelk (tabel 1). Hiermee is 2019 opnieuw een gemiddeld melkprijsjaar geworden (zie grafiek 1). Echter de prijsontwikkeling gedurende het jaar was wel bijzonder door de relatief geringe variatie in maandelijkse melkprijzen.

Lees het rapport 2019 (PDF)
logo.name
logo.name

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met EDF (European Dairy Farmers) wordt deze melkprijsvergelijking uitgevoerd door ZuivelNL. De basis voor de vergelijking zijn de melkgeldafrekeningen van melkveehouders. Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding LTO Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.