Fosfaatreductieplan: algemeen

– Vrijdag 17 februari is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is van toepassing op alle koemelk producerende bedrijven en op andere bedrijven met vrouwelijke runderen.
– Donderdag 30 maart 2017 is een wijziging van de Regeling in de Staatscourant gepubliceerd.
– Vrijdag 28 april is een nieuwe wijziging van de Regeling gepubliceerd, zie toelichting.
– Woensdag 31 mei is de derde wijziging van de Regeling gepubliceerd.
Voor een geconsolideerde tekst (per 1 juni, niet verbindend), zie hier.

Een algemene toelichting op de regeling treft u hier, alsmede een algemene presentatie.
Zie voor recente ontwikkelingen de persberichten van 12 mei, van 26 mei, van 18 augustus, van 15 september, 19 oktober en van 8 december.

Verder is er een overzicht van de meest gestelde vragen en een uitgebreide lijst van vragen- en antwoorden beschikbaar en kunt u vragen stellen via: info@fosfaatreductieloket.nl of via het contactformulier van het Fosfaatreductieloket.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsspecifieke informatie voor de melk leverende bedrijven is beschikbaar via de informatiesystemen van de zuivelondernemingen (Melkweb of Z-net).

Indien op uw bedrijf sprake is van een bedrijfsoverdracht, kunt u dit bij de RVO melden met het daarvoor bestemde formulier. Lees a.u.b. eerst de toelichting.
Hierbij treft u de link aan naar de desbetreffende formulier van de RVO:
Bedrijfsoverdracht

Fosfaatrechtenstelstel
Per 1 januari 2018 is de Regeling fosfaatreductieplan geeindigd en het Fosfaatrechtenstelsel in werking getreden. De afwikkeling van de Regeling fosfaatreductieplan zal wel nog enige tijd doorlopen (zie vragen en antwoorden: vraag 3).
Voor vragen over het Fosfaatrechtenstelsel kunt u uitsluitend terecht bij RVO; het Fosfaatredactieloket en ZuivelNL hebben hierbij geen rol.

deze pagina is gewijzigd op 8 januari 2018

Fosfaatreductieplan: vragen en antwoorden