Fosfaatreductieplan: algemeen

– Vrijdag 17 februari is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is van toepassing op alle koemelk producerende bedrijven en op andere bedrijven met vrouwelijke runderen.
– Donderdag 30 maart 2017 is een wijziging van de Regeling in de Staatscourant gepubliceerd.
– Vrijdag 28 april is een nieuwe wijziging van de Regeling gepubliceerd, zie toelichting.
– Woensdag 31 mei is de derde wijziging van de Regeling gepubliceerd.
Voor een geconsolideerde tekst (per 1 juni, niet verbindend), zie hier.

Een algemene toelichting op de regeling treft u hier, alsmede een algemene presentatie.
Zie voor recente ontwikkelingen de persberichten van 12 mei, van 26 mei, van 18 augustus, van 15 september, 19 oktober en van 8 december.

Verder is er een overzicht van de meest gestelde vragen en een uitgebreide lijst van vragen- en antwoorden beschikbaar en kunt u vragen stellen via: info@fosfaatreductieloket.nl of via het contactformulier van het Fosfaatreductieloket. Het streven is om uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsspecifieke informatie voor de melk leverende bedrijven is beschikbaar via de informatiesystemen van de zuivelondernemingen (Melkweb of Z-net).

Indien op uw bedrijf sprake is van een bedrijfsoverdracht, kunt u dit bij de RVO melden met het daarvoor bestemde formulier. Lees a.u.b. eerst de toelichting.
Hierbij treft u de link aan naar de desbetreffende formulier van de RVO:
Bedrijfsoverdracht

Fosfaatrechtenstelstel
Per 1 januari 2018 is de Regeling fosfaatreductieplan geeindigd en het Fosfaatrechtenstelsel in werking getreden. De afwikkeling van de Regeling fosfaatreductieplan zal wel nog enige tijd doorlopen (zie vragen en antwoorden: vraag 3).
Voor vragen over het Fosfaatrechtenstelsel kunt u uitsluitend terecht bij RVO; het Fosfaatredactieloket en ZuivelNL hebben hierbij geen rol.

deze pagina is gewijzigd op 8 januari 2018

Fosfaatreductieplan: vragen en antwoorden