Nieuwsbrief ZuivelNL

Nieuwsbrief februari ZuivelNL 2020

27 februari 2020  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief februariHet Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met de laatste kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. Het handboek is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. In het handboek worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van februari. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ZuivelNL januari 2020

30 januari 2020  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief december In januari is de vernieuwde folder ‘Zuivel in Cijfers’ verschenen, met in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de Nederlandse zuivelsector. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van januari. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ZuivelNL december 2019

19 december 2019  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief december De markt is momenteel over de gehele linie stabiel, met sinds begin december vrijwel ongewijzigde noteringsniveaus. De botermarkt is kalm en wordt ondersteund door goede roomprijzen en de nodige dekkingsvraag. De markt voor mager melkpoeder is nog altijd vast, dankzij een goede vraag en beperkt aanbod. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van december. Aanmelden nieuwsbrief.