Nieuws

KoeMonitor: borging diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij

3 oktober 2019  |  Nieuws  

persbericht2 ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, introduceert komend jaar KoeMonitor. Dat is een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen. KoeMonitor komt vanaf januari 2020 beschikbaar voor alle zuivelondernemingen in Nederland. Kijk hier voor het persbericht.

Reactie ZuivelNL nav persbericht DDB

28 september 2019  |  Nieuws  

persbericht2 Reactie ZuivelNL naar aanleiding van persbericht DDB d.d. 27 september 2019 inzake reactie commissie Remkes: Het is onjuist dat ZuivelNL en de daarin samenwerkende organisaties van plan zijn of hebben aangeboden om wat voor zaak dan ook via een Algemeen Verbindend Verklaring te regelen. ZuivelNL is dat ook niet van plan. Kijk hier voor de hele reactie.

Reactie ZuivelNL op voorstellen commissie Remkes

26 september 2019  |  Nieuws  

persbericht2ZuivelNL vindt het advies van de commissie Remkes voor de korte termijn aanpak van de stikstofproblematiek evenwichtig. Alle sectoren – ook buiten de landbouw – moeten een bijdrage leveren en een generieke volumebeperkende maatregel is niet aan de orde. ZuivelNL gaat ervan uit dat het kabinet de voorstellen overneemt en wil meewerken aan de nadere invulling ervan. Kijk hier voor het persbericht.