Nieuws

ZuivelNL maakt zich grote zorgen over stikstofaanpak kabinet

10 oktober 2019  |  Nieuws  

persbericht2 ZuivelNL maakt zich grote zorgen over de wijze waarop het kabinet de stikstofproblematiek wil aanpakken. De beoogde maatregelen gaan veel verder dan noodzakelijk. Zij hebben een ongekende impact op de melkveehouderij, de melkverwerkende industrie en alle andere schakels in de zuivelketen in Nederland. Dat stelt ZuivelNL in een brief die zij samen met een groot aantal organisaties in de zuivelketen (Biohuis, LTO Vakgroep Melkveehouderij, NAJK, Netwerk GRONDig, NMV en NZO) aan de minister van Landbouw heeft gestuurd. Kijk hier voor de brief.

KoeMonitor: borging diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij

3 oktober 2019  |  Nieuws  

persbericht2 ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, introduceert komend jaar KoeMonitor. Dat is een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen. KoeMonitor komt vanaf januari 2020 beschikbaar voor alle zuivelondernemingen in Nederland. Kijk hier voor het persbericht.

Reactie ZuivelNL nav persbericht DDB

28 september 2019  |  Nieuws  

persbericht2 Reactie ZuivelNL naar aanleiding van persbericht DDB d.d. 27 september 2019 inzake reactie commissie Remkes: Het is onjuist dat ZuivelNL en de daarin samenwerkende organisaties van plan zijn of hebben aangeboden om wat voor zaak dan ook via een Algemeen Verbindend Verklaring te regelen. ZuivelNL is dat ook niet van plan. Kijk hier voor de hele reactie.