Bestrijding IBR & BVD: protocollen

Met ingang van 1 april 2018 is de landelijke aanpak van BVD gestart, onder verantwoordelijkheid van de Themagroep Rundergezondheid (DKR) die is ingericht om sector-breed beleid op het vlak van diergezondheid inhoud te geven. Leden van DKR vertegenwoordigen melkveehouders, vleesveehouders, zuivelondernemingen en de vleeskalverbranche. Zij besluiten gezamenlijk over de collectieve aanpak van BVD.

ZuivelNL is op verzoek van de partijen in DKR regelinghouder en beheert daarmee de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend, opgeschort of ingetrokken.

Protocollen BVD
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen), versie 1.1
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route tankmelk), versie 1.1
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route jongvee antistoffen), versie 1.1
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route oorbiopten), versie 1.1

Protocollen IBR
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk), versie 1.0
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route tankmelk), versie 1.0
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route vaccinatie), versie 1.0

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van de routes, overleg dan met uw dierenarts of neem contact op met GD via 0900-1770 (optie 1).

deze pagina is gewijzigd op 7 augustus 2018

Bestrijding IBR & BVD: plan van aanpakBestrijding IBR & BVD: toelating laboratoria