Zuivel in cijfers

Zuivel in cijfersZuivel in cijfers als pdf
De publicatie Zuivel in cijfers van ZuivelNL geeft op hoofdlijnen een overzicht van de cijfermatige ontwikkelingen op de nationale en internationale zuivelmarkt. Zuivel in cijfers 2016 is gepubliceerd als pdf.

Tabellen in excel
Tabellen met gedetailleerde statistisch zuivelinformatie over 2016 zijn hier te raadplegen.

Zuivel in cijfers op papier
Deze publicatie is ook als papieren brochure beschikbaar en kosteloos op te vragen via: publicaties@zuivelnl.org

Docenten uit het middelbaar onderwijs, mbo of hbo die met hun leerlingen met de zuivelmarkt aan de slag willen kunnen deze boekjes gratis aanvragen door een e-mail te sturen naar publicaties@zuivelnl.org, onder vermelding van het gewenste aantal.

Dutch Dairy in Figures
De publicatie Zuivel in cijfers 2016 is als Engelstalige versie beschikbaar en kosteloos als papieren publicatie op te vragen via: publicaties@zuivelnl.org

Historie
Zuivel in cijfers 2015
Zuivel in cijfers 2014

Contact
Indien u behoefte heeft aan aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met markt@zuivelnl.org.