World Dairy Trade Map

Handel is de levensader van de Nederlandse zuivelsector. Bijna tweederde van de Nederlandse melk vindt zijn afzet over de grenzen. Tegen die achtergrond heeft ZuivelNL in samenwerking met Rabobank in november 2016 de wereldzuivelkaart geactualiseerd. De World Dairy Trade Map 2016 visualiseert de uitdagingen waarmee de internationale zuivelsector de afgelopen jaren is geconfronteerd.

Deze kaart is als vouwexemplaar beschikbaar. GeĆÆnteresseerden die de kaart willen ontvangen, kunnen deze kosteloos opvragen door het sturen van een e-mail naar publicaties@zuivelnl.org

Voor leden en aan ZuivelNL gelieerde organisaties is de kaart (inclusief deelkaartjes) ook digitaal beschikbaar via markt@zuivelnl.org

World Dairy Trade Map