Algemeen

Onderzoek & innovatie

De Nederlandse zuivelsector is toonaangevend in de wereld. Eén van de fundamenten daarvoor is de continue verbetering van processen, verdieping van kennis en vernieuwing van ideeën op basis van onderzoek en innovatie.
Via ZuivelNL wordt voor en door de Nederlandse melkveehouders gezamenlijk kennis- en innovatieprojecten gefinancierd.

Meerjarenvisie
De themagroep Onderzoek & Innovatie heeft een Meerjarenvisie Onderzoek en Innovatie in de melkveehouderij 2015-2018 vastgesteld. Deze visie is het toetsingskader bij de beoordeling en (mede-) financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten.

Indienen onderzoeksvoorstellen
De themagroep is in nieuwe samenstelling voor de eerste maal bijeen geweest op 15 december 2017. In de vergadering zijn de werkplannen 2018 van doorlopende en meerjarige projecten beoordeeld. Op een enkele uitzondering na zijn de nieuwe projectvoorstellen doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering op 22 februari 2018. Voor deze vergadering kunnen uiterlijk 5 weken eerder, namelijk 18 januari ook nog andere nieuwe projectvoorstellen worden ingediend. Verder vergadert de themagroep in 2018 op 13 juni (nieuwe voorstellen uiterlijk 9 mei indienen) en 14 december (voorstellen uiterlijk 9 november).

Onderzoeksvoorstellen indienen bij ZuivelNL ter attentie van Willem Koops. Bij voorkeur wordt bij de projectomschrijving gebruik gemaakt van het door ZuivelNL vastgestelde format.

Contact
Willem Koops
 
070-2191623 06-46968836
 
koops@zuivelnl.org

Projecten  –  Resultaat onderzoek  –  Courage