Programma’s

Diergezondheid

Diergezondheid

ZuivelNL streeft naar een structurele verdere verbetering van de diergezondheidssituatie in de Nederlandse melkveehouderij.

Het project ‘Voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland’ is met het instellen van de stuurgroep en de benoeming van de projectleiding een volgende fase ingegaan. Doel van het project is het voorbereiden en inrichten van alle facetten die nodig en voorwaardelijk zijn om de bestrijding van IBR en BVD in Nederland mogelijk te maken. Daarbij is de opdracht dat de bestrijding zodanig moet worden vormgegeven dat Nederland uiteindelijk vrij wordt van beide virussen.

Aan dit project is een stuurgroep verbonden die de gehele rundersector vertegenwoordigt. De samenstelling van de stuurgroep ziet er als volgt uit:
Dhr. T. van Hoof, voorzitter stuurgroep (ZuivelNL)
Dhr. J. Atsma, Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)
Dhr. H. Bekman, Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)
Dhr. J. Bolk, LTO Vleesveehouderij
Mw. M. van Spijk, ZuivelNL
Mw. P. de Ruyter, Ministerie van Economische Zaken
Dhr. P. Wever, projectleider, Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
Dhr. P. Franken, veterinair adviseur
Mw. J. Bakker, projectsecretariaat, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
Mw. H. Prinsen, projectsecretariaat, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)

Binnenkort vindt verdere invulling plaats van de projectgroep en onderliggende werkgroepen.
Meer informatie: de heer T. van Hoof (06-2952 0278)

Algemeen  –  DGF & monitoring  –  Onderzoek