Onderzoek

Diergezondheid

Diergezondheid

Momenteel loopt een groot aantal onderzoeksprojecten rond Diergezondheid die zijn opgestart in opdracht van het Productschap Zuivel. ZuivelNL beheert deze projecten als onderdeel van de eigen onderzoeksagenda.

Lopende projecten

Algemeen  –  DGF & monitoring  –  Programma’s