Opleiden

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied richt zich op kennisborging, de verbinding zuivelbedrijfsleven-onderwijs en de positionering van zuivel in het onderwijs.

Lopende activiteiten

ZuivZuivelacademieFolderDEFelacademie

Zuivelacademie.nl is de online kennis- en leeromgeving voor de gehele zuivelindustrie in Nederland en daartoe opleidende scholen en opleiders. Zuivelacademie is erop gericht het opleiden voor en leren in de zuivelindustrie te ondersteunen met alle benodigde vakkennis. Het is dé plek waar door zuivelbedrijfsleven en opleiders de relevante zuivelkennis digitaal wordt samengebracht.

Redactiecommissies met experts uit zowel het onderwijs als uit de praktijk zorgen voor een hoogwaardige en actuele inhoud. Alle toonaangevende partijen in en rond het Nederlandse zuivelcomplex doen mee.

Een bedrijfsopleider kan direct zelf met Zuivelacademie aan de slag of in samenwerking met een opleider een traject (laten) ontwikkelen. Scholen kunnen uit Zuivelacademie putten voor de theoretische vorming van hun leerlingen, en kunnen daarnaast het systeem ook gericht laten gebruiken ter voorbereiding op een stage binnen de zuivelindustrie.

Kijk voor meer informatie over Zuivelacademie in de folder.

Zuivel Werkt!
In antwoord op de dreigende tekorten aan gekwalificeerd technisch personeel heeft de zuivelindustrie met het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (2010-2013) de handen ineen geslagen. Dit heeft geresulteerd in een breed pakket aan activiteiten. Naast het toegespitste leerpakket op zuivelacademie.nl is de website zuivelwerkt.nl opgezet om de verbinding tussen bedrijven en ondzuivelwerktLogoerwijs te stimuleren via het bieden van praktische informatie.

Ook publiceert Zuivel Werkt! actuele informatie via facebook en twitter.

Afgeronde activiteiten en rapportages
· 
Themamiddag Zuivelacademie,  (november 2014)
· Basisvaardigheden in Agri & Food (november 2013)
· Zuivelconferentie: De kracht van verbinding (november 2013)
· Project groene praktische sector oriëntatie (september 2012)

Links
·
Zuivelacademie
· Zuivelacademie voor boerderijzuivelbereiders
· Zuivel Werkt

· Zuivelopleidingen Nederland
· Dairy Campus Leeuwarden
· Scholen met zuivel of technisch gerelateerd onderwijs

· PSO groen 
· PSO techniek 
· Maatschappelijke stage food

AlgemeenArbeidsmarktArbeidsomstandigheden